සුරතල් පිසදැමීම්

 • සුරතල් ඇස් පිසදමන්න

  සුරතල් ඇස් පිසදමන්න

  පිරිවිතර: කෑලි 300 යි

  ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය: කෝමාරිකා සාරය, RO පිරිසිදු ජලය, නැනෝ රිදී අයන, බෙන්සෙතෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් ක්වාටර්නරි ඇමෝනියම් ලුණු, ග්ලිසරින්, ස්පන්ලේස් නොවන වියන ලද රෙදි.

 • සුරතල් පිසදැමීම්

  සුරතල් පිසදැමීම්

  හැඳින්වීම: කර්මාන්තශාලා සැපයුම් අභිරුචි ලාංඡනය OEM බහු-ක්‍රියාකාරී විවිධ pcs සුරතල් පිසදමන වොෂ්-නිදහස් කාබනික බල්ලා, cat, paw, කන්, ඇස්, දත් පිරිසිදු කිරීම සහ විෂබීජ නාශක සුරතල් පිරිසිදු කරන්නා

  වර්ගය: එය වියළි පිරිසිදු කළ හැක